نایر میکرو در کارخانه های تولید spinig

شرکت پلی اکریل ایرانشما در مجموعه نمایشگاه های جهانی رمزنگار نمایشگاه صنعت نساجی و سلولوزی و شوینده . 1) احداث و توسعه کارخانجات تولید الیاف و نخ پلی استر و اکریلیک در ایران و . محصولات این کارخانه با ظرافتهای متفاوت (از میکرو دنیر تا دنیرهای بالا) بدلیل . تکنولوژی روز دنیا یعنی Wet Spining (تر ریسی) محصولات اکریلیک تولید می نماید:.نایر میکرو در کارخانه های تولید spinig,شرکت پلی اکریل ایرانشما در مجموعه نمایشگاه های جهانی رمزنگار نمایشگاه صنعت نساجی و سلولوزی و شوینده . 1) احداث و توسعه کارخانجات تولید الیاف و نخ پلی استر و اکریلیک در ایران و . محصولات این کارخانه با ظرافتهای متفاوت (از میکرو دنیر تا دنیرهای بالا) بدلیل . تکنولوژی روز دنیا یعنی Wet Spining (تر ریسی) محصولات اکریلیک تولید می نماید:.